Regulamin serwisu jakja.pl

Wprowadzenie
Witaj na stronach serwisu społecznościowego jakja.pl. jakja.pl to serwis, gromadzący wyjątkowych ludzi. Możesz tu poznać nowe osoby, brać udział w zabawach psychologicznych, tworzyć grona swoich znajomych, dyskutować na forach, dodawać swoje i oceniać zdjęcia innych, a przede wszystkim dobrze się bawić. Korzystając z serwisu jakja.pl akceptujesz poniższe warunki regulaminu. Operatorem serwisu jest Digital Avenue sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Białej 4 lok. 34C/34D, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000786218.

Zmiany w regulaminie
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników. W takim przypadku o zmianach tych poinformujemy w treści tego regulaminu.

Rejestracja
Rejestrując się w serwisie gwarantujesz, że masz co najmniej szesnaście lat. Aby się zarejestrować musisz podać prawdziwy adres email, który staje się Twoim loginem w serwisie. Nie ma możliwości późniejszej zmiany loginu. Wypełniając i przekazując za pośrednictwem sieci Internet formularz rejestracyjny użytkownik:

- akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu
- wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez jakja.pl zawartych w formularzu danych, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług serwisu
- potwierdza autentyczność zawartych w formularzu rejestracyjnym danych
- wyraża zgodę na otrzymywanie, na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów oraz informacji handlowych wysyłanych przez jakja.pl w imieniu własnym lub na zlecenie innych podmiotów

Postępowanie użytkownika
Będąc użytkownikiem serwisu jakja.pl masz obowiązek do takiego postępowania, które nie łamie polskiego prawa. Nie możesz naruszać poniższych warunków korzystania z serwisu. Materiały niezgodne z regulaminem mogą zostać usunięte.

Warunki korzystania
Korzystając z serwisu zgadzasz się, że NIE będziesz:

- publikować pornograficznych, obraźliwych, obscenicznych, rasistowskich zdjęć oraz materiałów audio i wideo.
- naruszać praw innych osób i w jakikolwiek sposób grozić i szantażować ich
- podszywać się pod tożsamości innych, w celu wprowadzania w błąd i gromadzenia danych osobowych
- zakładać fikcyjnych kont
- korzystać z serwisu w sposób mogący wpłynąć na niewłaściwe jego działanie
- reklamować innych serwisów
- przesyłać i rozpowszechniać wirusy komputerowe lub inne programy mogące uszkodzić sprzęt komputerowy lub telekomunikacyjny
- zakłócać pracy i korzystania z serwisu innym użytkownikom
- próbować uzyskiwać nieupoważniony dostęp do serwisu i kont innych użytkowników
- zbierać danych, adresów email innych użytkowników oraz wykorzystywać kont użytkowników do rozpowszechniania spamu
- umieszczać danych kontaktowych do siebie i innych użytkowników
- umieszczać linków do serwisów zewnętrznych, gdzie można znaleźć informacje o Tobie.

Prawa autorskie
Nie możesz publikować, rozpowszechniać i zmieniać materiałów objętych prawem autorskim, znaków towarowych oraz materiałów będących własnością innych bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela.

Prawa własności
Zamieszczając swoje materiały w serwisie jesteś wciąż ich właścicielem. Nie rościmy z tego powodu praw własności do tych materiałów. Publikując swoje zdjęcia, pliki audio/wideo udzielasz nam jedynie ograniczonej licencji, bez której nie moglibyśmy skompresować odpowiednio tych plików i przystosować ich od strony technicznej do prawidłowego działania w serwisie. Jest to licencja niewyłączna pozwalająca Ci wysyłać te materiały do innych serwisów i wygasa w momencie usunięcia materiału z serwisu.

Zamkniecie konta
W dowolnej chwili możesz usunąć konto, wykonując stosowne operacje w zakładce swojego profilu. Możemy również my usunąć Twoje konto w przypadku naruszenia zasad korzystania z serwisu.

Gwarancje
Mimo wszelkich starań nie gwarantujemy, że serwis spełni Twoje wszystkie oczekiwania. Nie ponosimy również odpowiedzialności za możliwe przerwy i usterki w działaniu serwisu, wadliwe działanie połączeń internetowych i inne awarie techniczne niezależne od nas. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów, będą one usuwane w czasie możliwie najkrótszym.

Ograniczenie odpowiedzialności
Korzystasz z serwisu na własną odpowiedzialność. Serwis jakja.pl, osoby współpracujące, pracownicy nie są w żaden sposób odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody będące następstwem korzystania z tego serwisu.

Opłaty
Niektóre funkcjonalności w serwisie dostępne są tylko po dokonaniu opłaty abonamentowej. Opłata ta nie podlega zwrotowi w przypadku usunięcia konta zarówno przez samego użytkownika, jak i przez administratora serwisu.

Powiadomienia
Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania powiadomień email do użytkowników o treści związanej z serwisem jakja.pl. Powiadomienia wysyłane są również w momencie otrzymania wewnętrznej wiadomości prywatnej od innego użytkownika serwisu. W celu ograniczenia wysyłania powiadomień skorzystaj z odpowiedniej opcji w ustawieniach swojego konta.

Nowi użytkownicy